Онлайн консультація містить 19 конструкторів авторських договорів з резидентами, до яких відносяться ліцензійні договори і договори замовлення.

Всі конструктори авторских договорів розбиті на дві групи.

У першій групі містяться конструктори ліцензійних договорів, у відповідності з якими передаються права на використання фотографічних творів.

У другій групі містяться конструктори договорів замовлення на створення фотографічних творів.

Як свідчіть судова практика, останнім часом видавці все частіше стають відповідачами в судах по справам про захист авторського права на твори. Щоб у цьому переконатися достатньо зайти в єдиний реєстр судових рішень і ввести ключові слова "Видавництво. Авторське право".

Основною причиною через яку видавці програють справи в судах є авторський договір, який містять масу помилок, які приводять до поразки в суді і, відповідно, до виплати компенсацій за порушення авторського права. 

Слід зазначити, що доки підготовкою авторських договорів в видавництвах будуть займатися не фахівці в договірної роботи та авторському праві, а директор, головний редактор, головний бухгалтер, економіст і будь-яка інша особа, якій цю роботу доручено, проблем з порушенням авторського права на твори не уникнути.

Для того щоб видавцю уникнути проблем з порушенням авторського права, необхідно використовувати якісні авторські договори.

Слід зазначити, що мрія видавця про якісний авторський договір стала реальністю. Справа в тому, що створені шаблони авторських договорів, кожний з яких є конструктором договорів, використовуючи який видавець може створити сотні авторських договорів з одного шаблону.

Для того щоб в цьому переконається пропонуємо скористатися конструктором договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав на твір.  

Увага!  В конструктору договору вимкнено функції виділення і перетягування, «Вирізати», «Копіювати», «Виділити все». Крім того, відключено комбінацію клавіш <Ctrl>+<А>, <Ctrl>+<S>, <Alt>+<Key>.

Зразок договору можна роздрукувативикориставши комбінацію клавіш <Ctrl>+<Р>.

Якщо маєте намір зберігти на комп’ютери підготовлений договір, то використовуйте віртуальний принтера, наприклад, doPDF.

Перша група конструкторів авторских договорів - конструктори ліцензійних договорів. 

Використовуючи конструктор ліцензійного договору можна створити ліцензійні договори, у відповідності з якими передаються права на використання творів в поліграфічному виконанні і цифровій формі, з виплатою винагороди у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів.

1) Конструктори ліцензійних договорів з передаванням прав на використання творів у поліграфічному виконанні. 

Ліцензійний договір з автором та з виплатою паушальної винагороди (видання твору в поліграфічному виконанні)

Ліцензійний договір з автором та з виплатою роялті (видання твору в поліграфічному виконанні)

Ліцензійний договір з автором та з виплатою комбінованої винагороди (видання твору в поліграфічному виконанні)

2) Конструктори ліцензійних договорів з передаванням прав на використання творів у цифровій формі

Ліцензійний договір з автором та з виплатою паушальної винагороди (видання твору в цифровій формі)

Ліцензійний договір з автором та з виплатою роялті (видання твору в цифровій формі)

Ліцензійний договір з автором та з виплатою комбінованої винагороди (видання твору в цифровій формі)

3) Конструктори ліцензійних договорів з передаванням прав на використання творів у поліграфічному виконанні та в цифровій формі

Ліцензійний договір з автором та з виплатою паушальної винагороди (видання твору в поліграфічному виконанні та в цифровій формі)

Ліцензійний договір з автором та з виплатою роялті (видання твору в поліграфічному виконанні та в цифровій формі)

Ліцензійний договір з автором та з виплатою комбінованої винагороди (видання твору в поліграфічному виконанні та в цифровій формі)

Друга група конструкторів авторских договорів - конструктори договорів замовлення. 

У зв'язку з тим, що виключні майнові права на твори, створені за договором замовлення, можуть належати автору або замовнику, то в конструкторі договору можна створити зразки договорів з різною приналежністю майнових прав на твір.

Виключні майнові права на твір належать замовникові.

Договір замовлення з фотографом

Виключні майнові права на твір належать авторові твору.

Використовуючи конструктор договору замовлення можна створити договори, у відповідності з якими передаються права на використання творів в поліграфічному виконанні і цифровій формі, з виплатою винагороди у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів.

1) Конструктори договорів з передаванням прав на використання творів у поліграфічному виконанні. 

Договір замовлення з фотографом та з виплатою паушальної винагороди (видання твору в поліграфічному виконанні)

Договір замовлення з фотографом та з виплатою роялті (видання твору в поліграфічному виконанні)

Договір замовлення з фотографом та з виплатою комбінованої винагороди (видання твору в поліграфічному виконанні)

2) Конструктори договорів з передаванням прав на використання творів у цифровій формі

Договір замовлення з фотографом та з виплатою паушальної винагороди (видання твору в цифровій формі)

Договір замовлення з фотографом та з виплатою роялті (видання твору в цифровій формі)

Договір замовлення з фотографом та з виплатою комбінованої винагороди (видання твору в цифровій формі)

3) Конструктори договорів з передаванням прав на використання творів у поліграфічному виконанні та у цифровій формі

Договір замовлення з фотографом та з виплатою паушальної винагороди (видання твору в поліграфічному виконанні та цифровій формі)

Договір замовлення з фотографом та з виплатою роялті (видання твору в поліграфічному виконанні та цифровій формі)

Договір замовлення з фотографом та з виплатою комбінованої винагороди (видання твору в поліграфічному виконанні та цифровій формі)

© Зразки авторських договорів, як літературні твори, Володимир В. Коноваленко, 2007-2017

© Конструктор договорів, як комп’ютерна програма, Володимир В. Коноваленко, Андрій С. Коловський, 2015-2017

Художниця Лариса М. Клімова

 

    Ютуб-канал "Гола правда про інтелектуальну власність 

    Блог у Facebook "Гола правда про інтеллектуальну власність 

     

  

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

 

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 

 

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 

 

Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.