Он-лайн консультація призначена для авторів творів у сфері літератури, науки і мистецтва та їх спадкоємців. 

Автору (спадкоємцю) пропонується декілька тестів, пройшовши які, він зможе правильно вибрати договір, перевірити свої повноваження на його укладення, а також зможе уточнити предмет та істотні умови договору.

Автор (спадкоємець) може укладати договір як фізична - особа підприємць.

За результатами тестування автор (спадкоємець) може вибрати зразок авторського договору в режимі офф-лайн або он-лайн.

Увага! Особам, які здійснюють тестування, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами авторського права, знання яких дозволяє уникнути багатьох помилок при укладанні договорів.

Тестуванню може піддаватися проект договору, який автор (спадкоємець) планує укласти з видавництвом, а при його відсутності автор (спадкоємець) зможе вибрати вид договору і уточнити його істотні умови.

Правила роботи з тестами прості.

Для тестування використовуйте той браузер, який встановлений за замовчуванням. В іншому випадку нічого страшного не станеться: просто при переході по гіперпосиланню з одного теста на іншій доведеться ще раз вводити логін і пароль для доступу до тестів через браузер, встановлений за умовчанням.

Приклад результату тестування наводиться.

Вибір виду договору.

Тест № 1 дозволяє вибрати авторський договір, який необхідно укласти з видавництвом.

Зазвичай до таких авторськими договорами відносяться договір замовлення (ст. 1112 ЦКУ) і ліцензійний договір (ст. 1109 ЦКУ).

У деяких випадках автору (спадкоємцю) пропонують укласти договір про передачу виключних майнових прав на твір (ст. 1114 ЦКУ). Якщо такий договір буде підписаний, то автор (спадкоємець) повністю втрачає контроль над твором. В подальшому він не зможе не тільки отримувати дохід від використання твору третіми особами, а й позбавляється права самостійного його використання. У зв'язку з цим в он-лайн консультації  даний договір відсутній.

Тест №1. Тест з уточнення виду договору, який потрібно укласти з видавництвом

Перевірка повноважень автора (спадкоємця) на укладення договору.

Тест №2 - Тест № 3 дозволяють перевірити повноваження особи, яка підписує договір.

Потреба в цьому етапі тестування виникає з причини того, що особою, яка має право на підписання договору, може бути: не автор, а співавтори; не спадкоємець, а спадкоємці; не автор (співавтори), а роботодавець автора (співавторів) або автор (співавтори) та роботодавець спільно; не автор (співавтори), а замовник твору і так далі.

Тест №2. Тест щодо уточнення повноважень особи, з якою укладається договір замовлення

Тест №3. Тест щодо уточнення повноважень особи, з якою укладається ліцензійний договір

Уточнени предмету договору та його істотних умов.

Тест № 4 дозволяє уточнити предмет договору замовлення та його істотні умови.

Про належність майнових прав на твори, створені за договором замовлення, можна прочитати тут.

Тест №4. Тест з уточнення предмета та умов договору замовлення

Тест № 5 дозволяє уточнити предмет лицеензионного договору та його істотні умови.

Про призначення ліцензійного договору можна прочитати тут.

Тест №5. Тест з уточнення предмета і умов ліцензійного договору

Перевірка дотримання немайнових прав автора твору.

У зв'язку з тим, що автору належать немайнові права на твір, які за договором не передаються, то необходио знати, як правельно ці права відобразити в договорі.

Тест №6. Тест з уточнення немайнових прав авторів творів, які повинні бути відображені в договорі

Необхідно відзначити, що робота з тестами є необхідною, але недостатньою умовою видання творів без порушення авторських прав.

Мало хто знає, що правове поле у сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле», переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристу по плечу. У зв'язку з цим результати тестування можуть не збігатися з точкою зору особи, яка здійснює тестування.

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В.В., 2013-2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

 

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

Книга

В книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

Книга

На основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.