Ця он-лайн консультація призначена особам, які здійснюють юридичне «очищення» творів від прав третіх осіб, зокрема книг, газет, журналів та інших творів. У видавництвах цю роботу зазвичай виконує редактор.

Слід зазначити, що юридичне "очищення" творів від прав третіх осіб проводиться до укладення ліцензійного (субліцензійного) договору і перед підписанням акту прийому-передачі твору, створеного за договором замовлення.

За результатами юридичного «очищення» творів уточнюється перелік ліцензій (дозволів), які необхідно отримати перед тим як прийняти рішення про використання твору.

Ці дозволи (ліцензії) оформляються авторськими договорами, зразки яких можна вибрати з конструктора договорів.

В даний час є два види конструктора договорів: оф-лайн і он-лайн.

Увага! Особам, які здійснюють тестування, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами авторського права, знання яких дозволяє уникнути порушень авторського права на твори.

Правила роботи з тестами прості.

1) Для тестування використовуйте той браузер, який встановлений за замовчуванням. В іншому випадку нічого страшного не станеться: просто при переході по гіперпосиланню з одного тіста на іншій доведеться ще раз вводити логін і пароль для доступу до тестів через браузер, встановлений за умовчанням.

2) Перед вибором категорії тестів у полі «Назва документа» введіть інформацію, яка дозволить ідентифікувати результати тестування, наприклад, автора твору, назва твору, номер договору, номер ISBN. Ця інформація зберігається тільки при роботі в даній категорії.

3) Результати тестування краще всього зберігати в одному документі, що збільшує наочність результатів тестування. Приклад такого документа наводиться.

Наявність норми закону про вільне використання опублікованих творів у виданнях навчального характеру породжує у видавців навчальної літератури впевненість у правомірності використання творів інших авторів. Однак ці дії викликають протест з боку авторів творів, які використовуються в якості ілюстрацій в творах інших авторів без їх дозволу і без виплати авторської винагороди. Необхідно зазначити, що цей протест може прийняти реальні обриси у вигляді позовів про порушення авторських прав. Справа в тому, що вільне використання творів у виданнях навчального характеру має здійснюватися з урахуванням добрих звичаїв (ст. 10 Бернської конвенції; частина 1 ст. 7 ЦКУ). Таким чином, якщо в результатах тестування видавцеві рекомендується використовувати в навчальній літературі твори авторів без їх дозволу, то ці рекомендації даються з урахуванням того, що видавець дотримується добрих звичаїв при використанні творів. Для того щоб краще розібратися в питаннях використання творів у навчальній літературі рекомендуємо прочитати статтю «Дотримання авторських прав в навчальній літературі та наукових публікаціях».

Слід зазначити, що в збірниках творів неможна використовувати твори вільно відповідно до п. 2 частини 1 ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Тестування здійснюється в кілька етапів. .

Етап 1. Юридична «очищення» літературного твору в цілому від прав третіх осіб.

Перед укладанням авторського договору необхідно з'ясувати, чи є твір переробкою (переказом) іншого твору. Наприклад, кіносценарій, запропонований видавництву для видання, може бути переробкою (адаптацією) відомого роману іншого автора. В іншому випадку літературний твір може бути перекладом твору іноземного автора. Якщо це так, то необхідно вирішити питання про отримання дозволу від автора оригінального твору на використання твору в переробці (перекладі), якщо, звичайно, строк охорони оригінального твору не минув.

Тест № 1. Тест з юридичного «очищення» літературних творів в цілому від прав третіх осіб

Етап 2. Первинна юридичне "очищення" елементів твору від прав третіх осіб.

В "рукописі" твори виділяються елементи, які можуть бути об'єктами права інтелектуальної власності третіх осіб, наприклад, літературні твори, малюнки, фотографії, схеми тощо, які піддаються юридичному "очищенню".

Тест №2. Тест з юридичного «очищення» збірників літературних і художніх творів від прав третіх осіб

Тест №3. Тест з юридичного «очищення» цитат від прав третіх осіб

Тест №4. Тест з юридичного «очищення» математичних, фізичних, хімічних та ін. формул від прав третіх осіб

Тест №5. Тест з юридичного «очищення» схем, таблиць та ін. подібних ілюстрацій від прав третіх осіб

Тест №6. Тест з юридичного «очищення» картографічних творів від прав третіх осіб

Тест №7. Тест з юридичного «очищення» малюнків від прав третіх осіб

Тест №8. Тест з юридичного «очищення» фотографічних творів від прав третіх осіб

Тест №9. Тест з юридичного «очищення» кадрів аудіовізуального твору від прав третіх осіб

Тест №10. Тест з юридичного «очищення» зображень об'єктів, зафіксованих у відеограмі, від прав третіх осіб

Етап 3. Вторинне юридичне "очищення" елементів твору від прав третіх осіб.

У деяких випадках твори містять зображення творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, творів архітектури і ін. творів. До таких творів належать малюнки, фотографічні твори, кадри аудіовізуального твору. В цьому випадку твір потрібно піддати вторинному юридичному «очищенню» від прав третіх осіб.

Тест №11. Тест з вторинного юридичного «очищення» малюнків від прав третіх осіб

Тест №12. Тест з вторинного юридичного «очищення» фотографічних творів від прав третіх осіб

Тест №13. Тест з вторинного юридичного «очищення» кадрів аудіовізуального твору від прав третіх осіб

Етап 4. У деяких випадках твори можуть містити зображення фізичної особи. До таких творів належать малюнки, фотографічні твори, кадри аудіовізуального твору. У цьому випадку необхідно перевірити законність використання у творі зображення фізичної особи.

Тест №14. Тест про правомірність використання у видаваному творі зображення фізичної особи

Необхідно зазначити, що робота з тестами є необхідною, але недостатньою умовою використання творів без порушення авторського права. У видавництві необхідно створити умови, які виключають порушення авторського права, а, отже, позбавляють від видавця адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності.

Видавцеві необхідна система управління авторським правом.

Мало хто знає, що правове поле в сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле», переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристові по плечу. У зв'язку з цим результати тестування відображають точку зору автора тестів, яка може не збігатися з точкою зору особи, яка здійснює тестування.

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В.В., 2013-2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

 

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

Книга

В книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

Книга

На основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.