Он-лайн консультація призначена для авторів, які працюють за наймом, і створюють службові твори у сфері літератури, науки і мистецтва.

Визначення службового твору дано в Законі про авторське право (ст. 1).

Службове твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

У зв'язку з тим, що авторське право на службові твори зазвичай роботодавцем не врегульовано, то неминуче порушення авторського права на результати творчої діяльності автора. Для того щоб виключити такі порушення, автору необхідно знати про належність майнових прав на службові твори, а також про умови, за яких автору нараховується авторська винагорода за створення і використання службового твору.

Необхідно зазначити, що норма закону про належність майнових прав на службовий твір постійно змінювалася.

За Законом про авторське право в редакції 1993 р. роботодавцю належать виключні права на використання службового твір, якщо інше не передбачено договором.

За Законом про авторське право в редакції 2001 р. майнові права на службові твори належать роботодавцю, якщо інше не передбачено договором.

З 2004 р. діють ЦКУ та Закон про авторське право в редакції 2001 р. Необхідно зазначити, що за ЦКУ майнові права на службові твори належать роботодавцю і автору спільно, якщо інше не передбачено договором. У зв'язку з тим, що між нормами ЦКУ та Закону про авторське право є колізія (протиріччя) у питанні належності майнових прав на службовий твір, то в тестах перевага надається нормі ЦКУ, як закону, що має більшу юридичну силу.

Увага! Перш ніж почати тестування, рекомендуємо ознайомитися c аксіомами авторського права, знання яких дозволяє ефективно використовувати рекомендації, отримані в результаті тестування.

Правила роботи з тестами прості. Якщо використовується кілька браузерів, то для тестування використовуйте той браузер, який встановлений за замовчуванням. В іншому разі при переході по гіперпосиланню з одного тіста на іншій доведеться ще раз вводити логін і пароль для доступу до тестів через браузер, встановлений за умовчанням.

Приклад результатів тестування наводиться.

З трудового договору можна дізнатися про належність виключних майнових прав на службовий твір. Ця інформація дуже важлива. Справа в тому, що особа, якій належать виключні майнові права на службовий твір, володіє монополією на отримання доходу від залучення творів в цивільний оборот.

Тест №1 дозволяє отримати інформацію про належність майнових прав на службовий твір.

Тест №1. Тест про належність майнових прав на службовий твір

У тому випадку, якщо за трудовим договором виключні майнові права на службовий твір належать автору або автору та роботодавцю спільно, то використання службового твору здійснюється за ліцензійним договором, укладеним з автором службового твору.

Необхідно відзначити, що за ліцензійним договором передаються права на використання твору, яке на момент укладення договору вже створено.

У тому випадку, якщо службовий твір використовується без ліцензійного договору, то має місце порушення авторського права на твір.

Для уточнення умов ліцензійного договору необхідно скористатися тестом №2.

Тест №2. Тест з уточнення умов ліцензійного договору, що укладається з автором службового твору

За результатами тестування автор може вибрати зразок ліцензійного договору з в режимі офф-лайн або он-лайн.

За створення і використання службового твору автору має виплачуватися авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюється в трудовому договорі і (або) цивільно-правовому договорі, укладеному між автором і роботодавцем (частина 3 ст. 16 Закону про авторське право).

З тесту № 3 автор може дізнатися про умови, при виконанні яких роботодавець зобов'язаний виплатити винагороду за створення та використання службового твору.

Тест №3. Тест з уточнення умов, при виконанні яких автору виплачується винагорода за створення і використання службового твору

У зв'язку з тим, що автору належать немайнові права на твір і ці права за договором не передаються, то автору необхідно знати, як правильно відобразити в трудовому або ліцензійному договорі дотримання немайнових прав автора службового твору.

Якщо немайнові права автора порушуються, то він може подати позов про відшкодування моральної шкоди.

Для уточнення немайнових прав автора твору, які необхідно відобразити в договорі, використовується тест №4.

Тест №4. Тест з уточнення немайнових прав автора твору, які необхідно відобразити в договорі

Для того, щоб грамотно захищати авторське право на твір, авторові необхідно знати про адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальность за порушення авторського права на твір.

Необхідно зазначити, що правове поле в сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле», переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристові по плечу. У зв'язку з цим результати тестування є необхідною, але недостатньою умовою досягнення мети, яку ставить перед собою особа, яка здійснює тестування. Причому, результати тестування відображають точку зору автора тестів, яка може не збігатися з точкою зору особи, яка здійснює тестування, і третіх осіб.

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В.В., 2013-2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

 

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

Книга

В книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

Книга

На основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.